Buget si situatii financiare – an 2023

Bugetul orasului Nucet si situatii financiare aferente anului 2023

BUGETUL PENTRU ANUL 2023:

Buget initial aprobat pe anul 2023
[1.1 MiB - 3 descarcari]

SITUATII FINANCIARE – ANUL 2023:

 

 

 

DIN ACEEASI CATEGORIE: