Buget si situatii financiare – an 2023

Bugetul orasului Nucet si situatii financiare aferente anului 2023

BUGETUL PENTRU ANUL 2023:

Buget initial aprobat pe anul 2023
[1.1 MiB - 48 descarcari]

BUGET RECTIFICAT IULIE 2023
[10.5 MiB - 9 descarcari]

BUGET RECTIFICAT MAI 2023
[10.3 MiB - 10 descarcari]

BUGET RECTIFICAT MARTIE 2023
[9.6 MiB - 10 descarcari]

SITUATII FINANCIARE – ANUL 2023:

SITUATII FINANCIARE TRIM. I 2023
[13.8 MiB - 12 descarcari]

SITUATII FINANCIARE TRIM. II 2023
[14.3 MiB - 9 descarcari]

 

 

 

DIN ACEEASI CATEGORIE: