Informatii de interes public

 

 

 

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001. autoritățile și instituțiile publice au obligaţia să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public.

 

Art. 5

 

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorității sau instituției publice;

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

5. Sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil;

6. Programele și strategiile proprii;

7. Lista cuprinzând documentele de interes public;

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

 

In fisierele atasate mai jos puteti consulta rapoartele de evaluare a implementarii legii nr. 544 din 2001 pentru anii anteriori