Conturi

RO35TREZ07821A470400XXXX – Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire