Viceprimar – date personale și atribuții

 

 

Nyeste Andrei

  • Apartenență politică: UDMR
  • Naționalitate: română

PROGRAM AUDIENTE:

MARTI: 10.00.-12.00

 

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ:

 

a) Îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse in vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuintelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri și parcuri de distractii și ia masuri pentru buna functionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orașului,
f) organizează evidenta lucrarilor de constructii din localitate și pune la dispozitie autoritătilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente
g) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orasului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.