Lista functii platite din fonduri publice

 

 

Conform ART.33 din Legea cadru 153/2017, toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin.(1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

AN 2022

Lista functii platite din fonduri publice
[124.4 KiB - 320 descarcari]

AN 2021

Functii platite din fonduri publice 2021
[123.5 KiB - 506 descarcari]

AN 2020


AN 2019

AN 2018

AN 2017